Rychlý kontakt

Ing. Miloslav Mužík,-MMM- SOLAR
Na Milířích 584 / 76
725 27 Ostrava Plesná

Tel.: +420 596 935 070
Mobil.: +420 603 295 655
solarnitechnika@seznam.cz akademiesolar@seznam.cz

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 22.5.1991.

IČO: 16631382
DIČ: CZ5404061245

Naše projekty

AKADEMIE SOLAR

 • Ve spolupráci s VŠB - Technickou universitou Ostrava, Fakultou strojní, katedrou energetiky jsme připravili projekt odborného vzdělávání "AKADEMIE SOLAR"
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu svým rozhodnutím ze dne 31. května 2015 udělila AKADEMII MMM SOLAR, s.r.o. autorizaci č. 149 / 2015 pro profesi 23 - 099 - M

   "INSTALATÉR SOLÁRNÍCH TERMICKÝCH SYSTÉMU".

   Na základě SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU a RADY 2009/28/ES o Podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a návazně pak ZÁKONA 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., O hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, smí instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů provádět pouze osoba oprávněná. Osobou oprávněnou provádět instalace vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (dále jen „osoba oprávněná provést instalaci“) je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění - certifikátu, který je udělován z rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu na základě vykonané certifikační zkoušky.

   Certifikační kurz pro profesi

   "INSTALATÉR SOLÁRNÍCH TERMICKÝCH SYSTÉMU".

   je zakončen zkouškou, na jejímž základě obdržíte certifikát s platností v rámci celé Evropské únie. Pro práci v jednotlivých zemích však musíte předem ještě požádat o akceptaci této Vaší kvalifikace.

   NÁSLEDUJÍCÍ TERMÍN CERTIFIKAČNÍCH ZKOUŠEK

   není v současnosti vypsán

   Zkoušky probíhají vždy ve zkušební místnosti A 611 na VŠB-TU v Ostravě Porubě od 8:00 hodin.

   Informace pro osoby oprávněné, kterým končí pětiletá platnost osvědčení

   Bližší informace naleznete v přiložených souborech ke stažení nebo si je můžete vyžádat na naší emailové adrese solarnítechnika@seznam.cz nebo akademiesolar@seznam.cz,

   V průběhu zkoušky není dovolena reklamní prezentace výrobků jakékoliv firmy.

   Co je profesní kvalifikace a k čemu slouží?

   Tato profesní kvalifikace slouží pro dodatečné vzdělávání v oboru Instalatér solárních termických soustav. Úspěšným vykonáním zkoušky získá uchazeč celostátně uznávané osvědčení, které výrazně zlepší jeho pozici na trhu práce bez nutnosti absolvovat jakýkoli další kurz nebo školní docházku. Stačí tedy pouze úspěšně absolvovat zkoušku.

   Kde je zveřejněn seznam osob, které zkoušku absolvovaly?

   Jediný oficiální seznam najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/dokument167893.html , kde jsou uvedena udělená osvědčení ke dni 7.5.2018. Uvedený soubor naleznete také zde v přílohách ke stažení.